Andrea vertelt

- 'Andrea vertelt' is een theatermonoloog over een geďnterneerde vrouw, dus verteld vanuit het standpunt, het vertelperspectief van een vrouw in de gevangenis. Zij doet haar verhaal, voor een mannelijke collega, op intern bezoek. En hij vertelt het.
- het info-karakter - over het reilen en zeilen binnen een gevangenis - werd behouden.
- het stuk richt zich vooral tot:
    - (exclusief) vrouwelijke verenigingen, zoals
       Markant
       Femma
       KVLV, enz.
    - meisjesscholen
    - gevangenissen, en forensische afdelingen, met uitsluitend vrouwen, zoals o.a. Berkendael
      of vrouwenvleugels van gemengde gevangenissen, zoals o.a. Gent.
- de opvoeringsmodaliteiten zijn dezelfde als voor 'André vertelt'.
Er kan - net zoals bij 'André vertelt' - ook geopteerd worden voor een 'light version', waarbij de koude nog meer uit de lucht gehaald wordt.