Altruïsme

Iets doen voor de andere: het maakt ons - om een heel duur woord te gebruiken - 'gelukkig'!

Viktor Frankl, een Weense psychiater, ontdekte in de concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat 'geluk' eerder een neveneffect is van het hebben van een 'doel' in ons leven.

In plaats van te zoeken naar 'middelen' die een geluksgevoel veroorzaken, stelde hij dat je pas gelukkig kunt worden, als je een 'reden' tot geluk hebt.
Maar die reden kies je niet altijd in het wilde weg, die reden verschijnt soms als een 'ethisch appel'.

Moeder Teresa vroeg zich ook niet af of ze gelukkiger zou worden, toen ze haar roeping vond om straatkinderen bij te staan. De ellende nam ze er op de koop toe (graag) bij.

Zo vergaat het ons ook, wanneer we - in onze vrijwilligerswerking - gevangenen bijstaan, leerlingen, rusthuisbewoners en familieleden van overledenen.